Main menu:

Site search

RSS Logo Web Directory

בדבריו המעמיקים פרס א.ב. יהושוע יריעה רחבה מאד. אם להתיחס, כציוני רפורמי, תוך 10 דקות למשמעות המשך המהיפכה הציונית בתנועתנו, אוכל להתיחס לנקודות ספורות בלבד – וזאת בשחור לבן. על כך אני מתנצל מראש.

לגבי כל תנועה ציונות, כולל הציונות רפורמית, אני מוכן בהחלט לאמץ את המונח של מהפיכה כפי שאתה מציין:

“שינוי רדיקלי של סדרי חיים וערכים. מבנה שילטוני, ואידיולוגיה חברתית”- ז.א. מדובר בחזון לתורת חיים אחרת.

שנית, אתה אומר: “תוכנית, כיוון, מצע חדש של חיים” – ואני מוסיף ללא תכנית פעולה, החזון פשוט נשאר בגדר חלום.

ומעל הכל – מימוש חזון מחייב מסה קריטית – ולו קטנה – של נושא אנושי, חדור להט ומסירות, הפועל ומממש תורת חיים מונחת על ידי חזון – ותמיד, תמיד בהיות המפעל הציוני מפעל של בני אדם ההצלחה תהיה חלקית בלבד.

להורדת המאמר המלא: the-zionist-revolution-a-response-to-ab-yehoshua-hebrew.rtf