Main menu:

ד"ר מיכאל לבני (לנגר), מחנך ציוני ותיק, הוא חבר קיבוץ לוטן, קיבוץ של היהדות המתקדמת (רפורמית) בערבה הדרומית.

לבני נולד בווינה ב-1935. הוא גדל בוונקובר קנדה. הוא סיים את לימודיו ברפואה באוניברסיטה של קולומביה הבריטית ב-1959. עבודת הדוקטור שלו הייתה בתחום הפסיכיאטרייה החברתית: "תת-תרבות של מתבגרים – תנועת הנוער 'הבונים' בוונקובר". באוניברסיטה הוא היה פעיל בארגון הסטודנטים הציוניים וכהן כנשיא של סניף "הלל".

לבני עלה ארצה לקיבוץ גשר הזיו בגליל המערבי ב-1963. הוא פעל שמה כמורה, מרכז חינוך, גזבר וחקלאי. בשנים 1975-1977 הוא נשלח לאמריקה כשליח ראשון מהתנועה הקיבוצית לתנועה הרפורמית.

בשנים 1979 – 1983 לבני רכז את "צופי-תל"ם", תנועת הנוער הרפורמית בארץ דאז. בשנים 1989 – 1992 הוא התמנה מנכ"ל של מחלקת החינוך ותרבות יהודיים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית.

מאז 1986 הוא חי בקיבוץ לוטן בו עזר להקים את ענף התיירות החינוכית ואקולוגית. במשך שנים מספר הוא רכז את הפרוייקטים האקולוגיים בקיבוץ. כעת הוא יו"ר של עמותת "צל התמר" אשר מקדמת פרוייקטים אקולוגיים בקיבוץ לוטן. ב-1999 לבני יצאה לשנת שבתון בהודו ופעל כיועץ חינוכי לכפר נוער, "מיטרניקטן" בדרום קרלה.

מיכאל לבני פרסם מאמרים רבים בעברית ובאנגלית בנושאים הקשורים לחיי קיבוץ וחינוך, חינוך יהודי-ציוני, אקו-ציונות, שאלות דת ומדינה – ובפרט על ההשקה שבין היהדות הרפורמית והציונות. הוא גם משתתף במפגשים בין-דתיים. הוא חבר פעיל ב-International Communities Studies Association והרצה בכנסים של הארגון. הוא גם הרצה על הסכסוך במזרח הקרוב מנקודת מבט של העימות בין העולם הערבי והאיסלאם עם המערב.

מיכאל לבני נשוי לד"ר ברנדה הרצברג. יש לו שלושה בנים ושישה נכדים החיים בקיבוץ גשר הזיו.

ספרים ופרסומים בספרים

Reform Zionist Perspective: Jewish Community in the Modern Age – An Anthology, Union of American Hebrew Congregations, Youth Division, New York N.Y., 1977.

Reform Zionism: An Educator’s Perspective, Gefen, New York and Jerusalem, 1999.

האופציה הרפורמית: ציונות אחרת, קיבוץ לוטן, 2002

“The Place of Israel in the Identity of Reform Jews” in Danny Ben-Moshe and Zohar Segev,
Israel, the Diaspora and Jewish Identity, Sussex Academic Press, 2007.

"הציונות הרפורמית והשלכותיה" (סער שקד, עורך) , מחזון למציאות: יהדות, לימוד, ומנהיגות במרכז חינוך ליאו באק, (יובל לפטירתו של הרב ליאו באק), מרכז חינוך ליאו באק, חיפה, 2006 .

Editor: Light in the Arava?: A Joint Undertaking between the Kibbutz Movement and the Reform Movement, a dissertation by Gidon Elad, Tzell Hatamar and Kibbutz Yahel, 2008.

נושאים להרצאות ודיונים

מיכאל לבני מרצה על נושאים קשורים לקיבוץ, הציונות היום, הציונות והרפורמה.

מיכאל לבני, קיבוץ לוטן, ד.נ. חבל אילות 88855
טל: 08-6356968 ; 054-9799055
דוא"ל: mmlivni@gmail.com, michael@klotan.co.il

Write a comment

You need to login to post comments!