מאמרים מתוך הספר: האופציה הרפורמית: ציונות אחרת

 

המבוא למהדורה העברית

תמצית גישתה של היהדות הרפורמית (2001)
ראייה ציונית תרבותית ותל"ם — תשס"א (2001)
אמונה ואלוהים — בהשקפתי ובחיי (2001)

פרק 1 – יהדות מתקדמת וציונות

יהדות רפורמית וציונות כתגובות יהודיות לעידן החדש – פרספקטיבות לתוכנית פעולה (1977)
דמוקרטיה, דת ועתידנו הציוני (1987)
מוסד דמוקרטי חדש לעם ישראל – נימוקים והצעה (1993)
רציונל ותוכנית לציונות הרפורמית (1995)

פרק 3 – היבטים של חינוך יהודי ציוני

הקדמה
תנועה, תנועת נוער, תנועת נוער ציונית: ביאור (1987)
מימוש עצמי והגשמה עצמית: ביאור ודיון (1988)
חינוך יהודי ציוני: היבטים – הקדמה (1990)
תנועה, תנועת נוער, תנועת נוער ציונית: ביאור (1992)
מטרת החוויה הישראלית: ציונות או פרו-ישראליות – השלכות לפרויקט "אורן" (1994)

פרק 5 – תנועת נוער ציונית של היהדות המתקדמת בישראל

הסמכות בתל"ם-נוער (1980)
השבת בתל"ם-נוער (1980)
תל"ם-נוער כתנועה וכקהילה (1980)
מעגל הידידות (1981)
משמעות המעמד בצופי-תל"ם (1982-1987)

פרק 6 – הקיבוצים הרפורמים

הקדמה
קיבוץ רפורמי וחלוציות דתית(1976)
החלוציות והרפורמה – אפקים רעיוניים חדשים(1977)
חופה ריבונית: סמכות קהילתית כאידיאולוגיה בציונות התרבותית(1987)
הקיבוצים הרפורמים שלנו: 1995